၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ကြေညာချက်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်လယ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ကြေညာချက်

ဓာတ်ပုံ – မြန်မာ့ကျောက်မျက်