အရှေ့အာရှဒေသ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် Global Environment Facility (GEF) အတွင်းရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြတိုက်(နေပြည်တော်)သို့ လာရောက်လေ့လာ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်)

ဓာတ်ပုံ-မြန်မာ့ကျောက်မျက်

ဓာတ်ပုံ-မြန်မာ့ကျောက်မျက်

ဓာတ်ပုံ-မြန်မာ့ကျောက်မျက်

ဓာတ်ပုံ-မြန်မာ့ကျောက်မျက်