ရတနာနယ်မြေအသီးသီးတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လအတွင်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် လုပ်ကွက်များစာရင်း

အောက်ပါ Link များတွင် Download လုပ်၍ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download ‌- ကျောက်စိမ်းတူးဖော်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရလုပ်ကွက်များစာရင်း(ခန္တီးရတနာနယ်မြေ)

Download – လုံးခင်း၊ ဖားကန့်ရတနာနယ်မြေရှိ သက်တမ်းရှိလုပ်ကွက်စာရင်း