အသိပေးကြေညာချက်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ကျောက်မျက်ရတနာများ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ရောင်းချပွဲတွင် ရောင်းချခဲ့ရသော ကျောက်အတွဲများအတွက် တန်ဖိုးငွေပေးချေရန်ကာလကို ၈.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ (၄၅)ရက် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့ပြင် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဗဟိုကော်မတီက မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ အကြံပြုတင်ပြချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံသားရတနာကုန်သည်များက ဝယ်ယူခဲ့သော ကျောက်အတွဲများအတွက် တန်ဖိုးငွေပေးချေရန် သတ်မှတ်ကာလကို ၂၃.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ ကျောက်အတွဲဝယ်ယူသည့် နိုင်ငံသားရတနာကုန်သည်များက ဝယ်ယူခဲ့သော ကျောက်အတွဲများကို တန်ဖိုးငွေအပြည့်အဝပေးချေနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဗဟိုကော်မတီက မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ အကြံပြုတင်ပြချက်နှင့်အညီ တန်ဖိုးငွေပေးချေရန် သတ်မှတ်ကာလကို ၂၂.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးရန် သတ်မှတ်ထားပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါထပ်မံတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးသည့် တန်ဖိုးငွေပေးချေရန် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ကျောက်အတွဲတန်ဖိုးငွေများကို မပျက်မကွက်ပေးချေသွားရန်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။