ပဥ္စမအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ EITI အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်) ထုတ်ပြန်

Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative – MEITI က ပဥ္စမအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ EITI အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်)ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံ EITI အစီရင်ခံစာအား လေ့လာဖတ်ရှုလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ဖော်ပြအပ်ပါသည် –