ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ချက် အနှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာ

မြန်မာဘာသာ

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ