ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာ ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်နှင့် ရုပ်တုရုပ်ထွင်းများပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်နှင့် ကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်းအချောများ ရောင်း ဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်လွှာ တင်သွင်းရန် ကြေညာချက် ( ၁ /၂၀၂၀ )

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၀န်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

နေပြည်တော်

ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ကျောက်မျက် ရတနာအချောထည်နှင့် ရုပ်တုရုပ်ထွင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်း အချောများ ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်လွှာ တင်သွင်းရန်ကြေညာချက် (    ၁    /၂၀၂၀ )

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း    ၂    ရက်

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ     ၁၈     ရက် )

၁။       သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်းက ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အတွက် ခွင့်ပြုထားသော ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်နှင့် ရုပ်တု ရုပ်ထွင်း များပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ အရိုင်း အချောများ ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင် ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက လိုင်စင်အသစ်ထပ်မံထုတ်ပေးရန် လိုင်စင် သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၃)လကြိုတင်၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်းသို့ လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။ လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး(၁)လထက်နောက်မကျစေဘဲ သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီလုပ်ငန်းရပ်စဲလိုလျှင် ယင်းလုပ်ငန်း မရပ်စဲမီ (၁)လ ကြိုတင်၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်းသို့ လုပ်ငန်း များ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုတော့ကြောင်း အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။       လိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းများကို မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်ပြတိုက်ဌာန၊ မန္တလေးစခန်းရုံး၊ မိုးကုတ် တူးဖော်ရေးဌာန၊ မိုင်းရှူးတူးဖော်ရေးဌာန၊ လုံးခင်း/ ဖားကန့်တူးဖော်ရေးဌာနနှင့် မြစ်ကြီးနားစခန်းရုံးတို့ နှင့်ဆက်သွယ်၍ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည် –

(က)   ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း။ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားလိုသူများသည် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး (၁)လကြိုတင်၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် ပြတိုက်ဌာန၊ မန္တလေးစခန်းရုံး၊ မိုးကုတ်တူးဖော်ရေးဌာန၊ မိုင်းရှူးတူးဖော်ရေးဌာန၊ လုံးခင်း/ဖားကန့်တူးဖော်ရေးဌာနနှင့် မြစ်ကြီးနားစခန်းရုံးတို့တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီလျှောက်လွှာများ တင်သွင်းရပါမည်။

(ခ)     လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုခြင်းမပြုလိုသူများ။

          (၁)  လုပ်ငန်းမရပ်စဲမီ (၁)လ ကြိုတင်၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ် ငန်းသို့ အကြောင်းကြားပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုင်စင်များပြန်လည်အပ်နှံကြ ရန်ဖြစ်ပါသည်။

(၂)   လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ထုတ်ယူထားသော အရောင်းပြေစာစာအုပ် (CASH MEMO)များ စာရင်းရှင်းလင်းအပ်နှံခြင်းများကို သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး (၁)လ ကြိုတင်၍  လာရောက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။       အသေးစိတ်သိလိုသည်များကို မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်ပြတိုက်ဌာန၊ မန္တလေးစခန်းရုံး၊ မိုးကုတ်တူးဖော်ရေးဌာန၊ မိုင်းရှူးတူးဖော်ရေးဌာန၊ လုံးခင်း/ဖားကန့်တူးဖော်ရေးဌာနနှင့် မြစ်ကြီးနားစခန်းရုံးတို့တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာပါသည်။

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း