၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ကျောက်မျက်ရိုင်းများနှင့် ကျောက်စိမ်းအသားကျောက်များ
မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ရောင်းချပွဲ