၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ကျောက်မျက်ရိုင်းများနှင့် ကျောက်အစိမ်းအသားကျာက်များ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ရောင်းချပွဲ

၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ရောင်းချပွဲ အစီအစဉ်

သတင်းအချက်အလက်

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲဗဟိုကော်မတီ သတင်းကြေညာချက် ...

View details »

အစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ရောင်းချပွဲ အစီအစဉ် ...

View details »