မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲအစီအစဉ်

ပြပွဲအစီအစဉ်

Registration Form Download ရယူရန်
Myanmar Registration Form

EnglishRegistration Form


ရတနာပြပွဲတက်ရောက်ရန်အတွက် Online Registration ပြုလုပ်ရန်

ရတနာပြပွဲတက်ရောက်မည့် ပြည်တွင်း ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက်ရတနာကုန်သည်များ ရတနာပြပွဲ
တက်ရောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
  •  သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီ/အသင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပုံစံ(၆/၂၆) မိတ္တူ/လိုင်စင်(မိတ္တူ)၊ (မူရင်းများပူးတွဲတင်ပြရမည်။)

 

  •  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)၊ (မူရင်းပူးတွဲတင်ပြရမည်။)

 

  •  တစ်လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော ရောင်စုံလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ (ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိပါက လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။)

 

  •  ပြပွဲဝင်ခွင့်အတွက်ပေးသွင်းခဲ့သည့် ဘဏ်ငွေသွင်းချလံ (မူရင်း)၊

 

  •  မြန်မာ့ကွန်ပြူတာကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော ကုမ္ပဏီ/အသင်းတို့မှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ လိုင်စင်ရရှိသူများ၏ စာရင်းနှင့် ကွဲလွဲမှုရှိပါက မူရင်းအထောက်အထားဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရမည်၊

 

  •  ပြပွဲဗဟိုကော်မတီ၏စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ၍ ရတနာပြပွဲတက်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းခံရသူများကို တက်ရောက်ခွင့်မပြုပါ၊

 

  •  ဝင်ခွင့်ကတ်ပြုလုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်အလက်များ ကိုက်ညီမှန်ကန်မှုမရှိ၍ ကြန့်ကြာမှုဖြစ်ပေါ်ပါက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

 

Loading