လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

ပြပွဲဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြပွဲဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ရှိ သော ကျောက်မျက်ရတနာများကို ဈေးကွက်အနေအထား၊ ဝယ်လိုအားအပေါ်မူတည်၍ နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့်အညီ ရတနာပြပွဲများကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးရသော ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ရတနာပြပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေး၊ ပြပွဲဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သုံးစွဲခွင့်ရရှိစေရေး၊ ရတနာပြပွဲဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်နိုင်ရေး၊ ရတနာပြပွဲဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးတို့ အတွက် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သယံဇာတ နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း က ထားရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေခံမူများနှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိစေဘဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ရည်မှန်းချက် များပြည့်ဝပြီး အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာစေရန်အလို့ငှာ အလေးပေးဆောင် ရွက်ခြင်းစသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရတနာပြပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာမခံစပေါ်ငွေပေးသွင်းခြင်း၊ သတ်မှတ်ဒဏ် ကြေးငွေပေးသွင်းခြင်း၊ အာမခံစပေါ်ငွေများ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကျောက်အတွဲတန်ဖိုးငွေပေး သွင်းခြင်း၊ တန်ဖိုးငွေပေးချေပြီးသည့် ကျောက်အတွဲများ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငွေပေးချေရန်ပျက်ကွက် သည့် ကျောက်အတွဲများကို မူလပိုင်ရှင်များသို့ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပေးသွင်းထားသည့် အာမခံ စပေါ်ငွေအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခွဲဝေပေးခြင်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရတနာပြပွဲတွင် ရတနာကုန်သည်များ ဝယ်ယူခဲ့သော ကျောက် အတွဲများအတွက် တန်ဖိုးငွေပေးချေ၍ ကျောက်အတွဲထုတ်ယူခွင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင်ဆင့်ကို ရတနာကုန်သည်များ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားရှိ ပါသည်။

Loading