ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(ရန်ကုန်)

၁။      မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(ရန်ကုန်)သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိသောမြန်မာ့သယံဇာတ

တွင်းထွက်ပစ္စည်းများကိုသာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပြသထားသည့် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အဆောက်အဦ တစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်မှ ဖိတ်ကြားထားသော  ဧည့်သည်တော်များ၊ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှခရီးသွား

ဧည့်သည်တော်များ၊ကျောက်မျက်ပညာရပ်အတွက်ကျမ်းပြုစုသည့် ကျောင်းသား/သူများလာရောက် လေ့လာသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပေါ်ပေါက်လာပုံ

၂။       ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏(၂၀.၁၂.၁၉၆၅)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃)အရ

(၁.၁.၁၉၆၆)ရက်တွင် အမှတ်(၁၉) ကုန်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း (ကျောက်မျက်ရတနာ)ကို

စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။၁၉၆၂ခုနှစ်၊သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာ့ဓါတ်သတ္တုတိုးချဲ့

လုပ်ကိုင်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းလက်ထက်တွင် မြန်မာ့ကျောက်မျက်/ကျောက်စိမ်းတွင်းစီမံကိန်းအမည်ဖြင့်

တူးဖော်ခဲ့ပါသည်။(၁.၄.၁၉၇၆)ရက်တွင်  ကုန်သွယ်ရေး(၁၉)နှင့်  ကျောက်မျက်/ကျောက်စိမ်းတွင်း

စီမံကိန်း(၂)ခုစလုံးပေါင်းစည်းပြီး  မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်   ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ထိုမှတစ်ဖန် (၁.၄.၁၉၈၉)ရက်တွင်  မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းသို့  ပြောင်းလဲ

သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင်၄င်းအမည်ဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်

ရှိပါသည်။

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(ရန်ကုန်)ဖွဲ့စည်းပုံ

၃။      မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(ရန်ကုန်)အနေဖြင့်  ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လက်ရှိတာဝန်

ထမ်းဆောင်နေသည့် အင်အားမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် ရာထူး

အရာထမ်း

ဖွဲ့စည်းပုံ ခန့်ထား မှတ်ချက်
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ  
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ  
မန်နေဂျာ  
လက်ထောက်မန်နေဂျာ  
အရာထမ်းစုစုပေါင်း  

 

စဉ် ရာထူး

အမှုထမ်း

ဖွဲ့စည်းပုံ ခန့်ထား မှတ်ချက်
ရုံးအုပ်အဆင့်တူ ၁၄ ၂၀  
ဌာနခွဲစာရေးအဆင့်တူ ၁၆ ၁၇  
အကြီးတန်းစာရေးအဆင့်တူ ၂၅ ၁၆  
အငယ်တန်းစာရေးအဆင့်တူ ၂၆  
ရုံး/စာကူးစက်လှည့် (အကူ)အဆင့်တူ  
သန့်ရှင်းရေးအကူအဆင့်တူ  
အမှုထမ်းစုစုပေါင်း ၉၂ ၆၃  

 

Loading