လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစံသတ်မှတ်ချက်များ (Standard Operation Procedure)

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(ရန်ကုန်)၏စံချိန်စံနှုန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

(Standard Operation Procedure -SOP)

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(ရန်ကုန်)၏စံချိန်စံနှုန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း

များ(Standard Operation Procedure -SOP) မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ပြတိုက်(ရန်ကုန်)ဧည့်ကြိုနှင့်ပြတိုက်ဝင်ကြေးငွေကောက်ခံရေးဝန်ထမ်းများ၏စံချိန်

စံနှုန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ-

(၁)    ပြတိုက်(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်လေ့လာသောဧည့်သည်တော်များအား

မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း၊

(၂)      ပြတိုက်ဝင်ကြေးငွေကောက်ခံခြင်းနှင့် ဧည့်သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊

(၃)      ပြတိုက်အတွင်းသယူဆောင်ခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ထားသောပစ္စည်းများကို

ယူဆောင်ခြင်းမပြုရန်နှင့်ဧည့်သည်တော်ပစ္စည်းထားသိုရာဘီရိုအတွင်းသို့ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းစေပြီးဘီရိုသော့ပေးအပ်ခြင်း၊

(ခ)      ပြတိုက်(ရန်ကုန်)လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ၏ စံချိန်စံနှုန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ-

(၁)    ပြတိုက်သို့  လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုသည့် ဧည့်သည်များကို မြန်မာ့

ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လျော်ညီစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်း၊

(၂)      လုံခြုံရေးတာဝန်အရ Metal Detector Body Search ပြုလုပ်ခြင်း၊

(၃)      နေ့စဉ်ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်း၊

(၄)      လုံခြုံရေးစက်ပစ္စည်း Walk Throughအတွင်းမှဝင်ရောက်စေခြင်း၊

(၅)     လာရောက်လေ့လာသောဧည့်သည်တော်များအားသက်တောင့်သက်သာ

ဖြစ်စေရန်ဓါတ်လှေကားဖြင့်ပြတိုက်ပြခန်းဆောင်သို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊

(ဂ)     ပြတိုက်(ရန်ကုန်) Display အဖွဲ့ဝန်ထမ်းများ၏စံချိန်စံနှုန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ-

(၁)      ပြတိုက်(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဧည့်သည်များကို  မြန်မာဘာသာ၊

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ၊ပြင်သစ်ဘာသာနှင့်တရုတ်ဘာသာစကားများဖြင့်

မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လျော်ညီစွာရှင်းလင်းပြသဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိခြင်း၊

(၂)      ပြတိုက်ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသောရုရှား၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဂျာမနီစသည့် နိုင်ငံခြားဘာသာရပ်များကိုလည်းတတ်မြောက်

စေရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီစံချိန်စံနှုန်းတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရန်စီစဉ်လျက်ရှိခြင်း၊

(ဃ)    ပြတိုက်(ရန်ကုန်)ရေ၊မီးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများ၏ စံချိန်စံနှုန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ-

(၁)      ပြတိုက်(ရန်ကုန်) အတွင်း/အပြင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် ပြတိုက်အထပ်တိုင်းတွင်မီးသတ်ပိုက်၊ရေငုတ်၊ မီးသတ်ဆေးဗူးများကိုအချိန်

အခါမရွေးအသုံးပြုနိုင်ရန် နေ့စဉ်စစ်ဆေးပြီးဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း၊

(၂)      ပြတိုက်(ရန်ကုန်)အတွင်း/အပြင်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်

အတွက်မီးသတ်စက်Portable Machine ကိုကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထား

ရှိခြင်း၊

(၃)      စည်ပင်ရေပေးဝေမှုပြတ်တောက်ပါကအဝီစိရေ/ရေတွင်းရေဖြင့်ဖြည့်ဆည်း

ထားခြင်း၊

(၄)    လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ပါက(Generator)မီးစက်ဖြင့်(၃)မိနစ်အတွင်း လျှပ်စစ်

မီးဖြန့်ဖြူးပေးစေခြင်း၊

(င)      ပြတိုက်(ရန်ကုန်) ရုံးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများ၏ စံချိန်စံနှုန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ-

(၁)    ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ စာရင်းဇယား၊ ပြေစာ၊ လယ်ဂျာများ

ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်စာရေးကိရိယာများ၊ပရိဘောဂများ၊ပြတိုက်တွင်

သုံးစွဲသည့်ပစ္စည်းများကိုစာရင်းဇယားများနှင့်စနစ်တကျထိန်းသိမ်း/ထုတ်ယူ

ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊

(၂)         ဝင်စာများ၊ ထွက်စာများ၊ ဖြန့်ဝေစာများအချိန်မီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃)      ဝန်ထမ်းများနေ့စဉ် ရုံးတက်ခြင်း၊ ခွင့်ယူခြင်း၊ လစာတိုးမြှင့်ခြင်း၊ နှစ်တိုးလစာတင်ပြတောင်းခံခြင်းနှင့်ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းကိစ္စများကိုလစ်ဟင်းမှု

မရှိစေရေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း

(၄)      e-government လုပ်ငန်းများကို နေ့စဉ် နံနက်(၀၉၃၀)မှ(၁၆၃၀)ထိ ဖွင့်လှစ်၍

ပြတိုက်ဝန်ထမ်းများ၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ၊ ဝင်/ထွက်စာများ ပြတိုက်တွင်

ပြသထားသော ရတနာပစ္စည်းများစာရင်းနှင့် ဌာန၏ စက်ကရိယာများ ပြင်ဆင်

ထိန်းသိမ်းခြင်းစာရင်းများကို DMS (Document Management System)

စနစ်ဖြင့်အသုံးပြု၍ သိမ်းဆည်းထားရှိခြင်းနှင့် egovernmentနှင့်ပတ်သက်သည့်

အချက်အလက်များကို ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားမှုမရှိစေရေးအတွက် အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာနှင့် Website ကိုလျှို့ဝှက်နံပါတ်များထားရှိပြီး တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများသာ ဝင်/ထွက် ခွင့်ပြုခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

Loading