လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစံသတ်မှတ်ချက်များ (Standard Operation Procedure)

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေအရ သတ်မှတ်လုပ်ကွက်(အသစ်)များ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။      ရတနာနယ်မြေအသီးသီးရှိ လစ်လပ်လျက်ရှိသည့်မြေနေရာများတွင် သတ်မှတ်လုပ်ကွက် (အသစ်) များကို (၁)ဧကလုပ်ကွက်များအဖြစ် အကွက်ရိုက်သတ်မှတ်ရပါသည်။

၂။      ရတနာနယ်မြေအသီးသီးရှိ သတ်မှတ်လုပ်ကွက်(အသစ်)များ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းကို ကြေညာချက်များဖြင့် သတင်းစာများတွင် ကြေညာခေါ်ယူပါသည်။  ကြေညာခေါ်ယူထားသည့်လုပ်ကွက် များကို လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တင်ပြလျှောက်ထားလိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလအတွင်း ချိပ်ပိတ်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် အဆိုပြုလျှောက်ထားရပါသည်။ အဆိုပြုလျှောက်ထားနိုင်သည့်သတ်မှတ်လုပ်ကွက် (အသစ်)များစာရင်းကို မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်တူးဖော်ရေးဌာနများတွင် ကြော်ငြာသင်ပုန်းကပ်၍ ကြော်ငြာပါသည်။

၃။      ကြော်ငြာခေါ်ယူထားသည့် လုပ်ကွက်များကိုသာ အဆိုပြုလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြော်ငြာ ခေါ်ယူထားသည့်စာရင်းတွင် မပါဝင်သောလုပ်ကွက်များကို အဆိုပြုလျှောက်ထား၍မရပါ။

၄။      ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ကွက်တစ်ကွက်လျှင် အဆိုပြုလွှာတစ်စောင်နှုန်းဖြင့် လျှောက် ထားရပါသည်။ အဆိုပြုလွှာဝယ်ယူရန်အတွက် အောက်ပါအထောက်အထားများကို တင်ပြရပါမည်-

(က)    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(မူရင်း/မိတ္တူ)

(ခ)      ပုံစံ ၆/၂၆ (မူရင်း/မိတ္တူ)

(ဂ)     ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝင်လက်မှ်(မူရင်း/မိတ္တူ)

(ဃ)    လျှောက်ထားလိုသူလုပ်ငန်းရှင်၏ မှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ)

(င)      ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ။

(စ)     ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ)

(ဆ)    Bank Statement

၅။      အထက်ပါအထောက်အထားများပြသပြီး ကုမ္ပဏီသည် သက်တမ်းရှိကုမ္ပဏီဖြစ်၍ အမည်မည်း စာရင်းတွင်မပါဝင်ပါက လုပ်ကွက်(၁)ကွက်လျှင် လျှောက်လွှာ(၁)စောင်နှုန်းဖြင့် မိမိလျှောက်ထားလို သော လုပ်ကွက်အရေအတွက်အတိုင်း လျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းရပါမည်။

၆။      အဆိုပြုလျှောက်ထားလိုသော လုပ်ကွက်(၁)ကွက်အတွက် အာမခံစပေါ်ငွေ ကျပ်(၁၀)သိန်းကို ငွေသွင်းချလံ ထုတ်ယူ၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပေးသွင်းရပါမည်။

၇။      အာမခံစပေါ်ငွေများပေးသွင်းပြီးပါက ပေးသွင်းထားသည့်ငွေသွင်းချလံကို ပြေစာပြန်လဲရပါမည်။

၈။      လျှောက်လွှာတွင်ပါဝင်သောအချက်အလက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်၍ လျှောက်လွှာ နှင့်အတူ Bank Statementကို ပူးတွဲ၍ စာအိတ်အတွင်းထည့်သွင်းပြီး ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာလုပ်ကွက်များ ခွင့်ပြုမိန့် ချထားပေးရေး၊ စစ်ဆေးရေးနှင့်ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားသူအမည်၊ ကုမ္ပဏီအမည်တို့ကို စာအိတ်ပေါ်တွင်ရေး၍ စာအိတ်(၂)အိတ် ထပ်၍ထည့်သွင်းပြီး အဆိုပြုလွှာလက်ခံရေးအဖွဲ့သို့ ချိပ်ပိတ်တင်ပြရပါမည်။

၉။      တင်ပြသည့် ချိပ်ပိတ်ပြီးစာအိတ်များပေါ်တွင် အဆိုပြုလွှာလက်ခံရေးအဖွဲ့က အာမခံစပေါ်ငွေ ပေးသွင်းထားသည့် ငွေသွင်းပြေစာအမှတ်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်များကိုရေးသားပြီး မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် စာရင်းရေးသွင်းပြီးပါက လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ဒါပုံးများအတွင်း ထည့်သွင်းရပါမည်။

၁၀။    အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းသည့်ကာလကို ရက်ပေါင်း(၃၀) သတ်မှတ်ပါသည်။

၁၁။    ထိုသို့လုပ်ကွက်များကို စိစစ်ချထားပေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ  မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးကော်မတီက လုပ်ငန်းရှင်များ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်(၃)ဦးကို ဖိတ်ခေါ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ပါသည်-

(က)    ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး                  သယံဇာတနှင့်သဘာဝ                      ဥက္ကဋ္ဌ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

ဝန်ကြီးဌာန

(ခ)      ဒုတိယဝန်ကြီး                          ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန                     အဖွဲ့ဝင်

(ဂ)     ဒုတိယဝန်ကြီး                   အမျိုးသားစီးပွားတိုးတက်ရေးနှင့်              အဖွဲ့ဝင်

စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန

(ဃ)    ဒုတိယဝန်ကြီး                          ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန                     အဖွဲ့ဝင်

(င)      ဒုတိယရှေ့နေချုပ်                            ရှေ့နေချုပ်ရုံး                           အဖွဲ့ဝင်

(စ)     ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်                သစ်တောရေးရာဦးစီးဌာန                   အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)    ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်          ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ             အဖွဲ့ဝင်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

(ဇ)     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                    သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန                  အတွင်းရေးမှူး

၁၂။     လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ နေပြည် တော်တွင် ကြော်ငြာဘုတ်တွင်ကပ်၍ ကြေညာပါသည်။

၁၃။    လုပ်ကွက်လျှောက်ထားသူသည် လုပ်ကွက်(၁)ကွက်လျှင် ကြမ်းခင်းဈေး(၁၀)သိန်း သတ်မှတ် ထားပြီးမည်သည့်လုပ်ကွက်ကို အဆိုပြုငွေမည်မျှဖြင့်လျှောက်ထားသည်ကို လျို့ဝှက်စနစ်ဖြင့် လျှောက် ထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် ကြေညာခြင်းမပြုပါ။ အဆိုပြုငွေအများဆုံးတင်သွင်းသူကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထား ပေးပါသည်။ တင်သွင်းသည့်အဆိုပြုငွေဈေးနှုန်းတူညီနေပါက တူညီနေသူများကို ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်စေပြီး ပိုမိုပေးသွင်းသူကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးပါသည်။


၁၉၉၅ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေအရ 
ဖော်ထုတ်လုပ်ကွက်(အသစ်)များ လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁။      ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ကွက်များ ခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးရေး စစ်ဆေးရေးနှင့်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက ရတနာနယ်မြေအသီးသီးတွင် ဖော်ထုတ်လုပ်ကွက်(အသစ်)များကို လုပ်ကွက် (၁)လျှင်(၁)ဧကလုပ်ကွက်များအဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ကြေညာ ချက်များထည့်သွင်း၍ ကြေညာပါသည်။

၂။       မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ဖော်ထုတ်လုပ်ကွက်(အသစ်)လျှောက် ထားလိုသည့်ကုမ္ပဏီ၊ သမဝါယမအသင်းများက လုပ်ကွက်မြေပုံပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားလာပါက သက်ဆိုင်ရာရတနာနယ်မြေအလိုက် လျှောက်ထားလာသည့်မြေနေရာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လွတ် ကင်းမှုရှိ/မရှိ၊ လုပ်ကွက်ချထားပေးရန် သင့်/မသင့်တို့ကို မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင် များအသင်းတို့က တာဝန်ပေးအပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ ပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်း ဆင်းစစ်ဆေးစေပါသည်။

၃။      အဆိုပြုလျှောက်ထားသည့်လုပ်ကွက်များအတွက် လုပ်ကွက်(၁)ကွက်(၁)ဧကလျှင် အဆိုပြုလွှာ (၁) စောင်နှုန်းဖြင့် လျှောက်ထားစေပြီး လုပ်ကွက်(၁)ကွက်အတွက် အာမခံစပေါ်ငွေ ကျပ်(၁၀)သိန်းကို ငွေသွင်းချလံ ထုတ်ယူ၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပေးသွင်းရပါမည်။

၄။      ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတင်ပြချက်ရရှိပါက သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဆောင်၍ ဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး များပါဝင်သော ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ကွက်များ ခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးရေး စစ်ဆေးရေးနှင့် ကြီးကြပ် ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြပါသည်။

၅။      ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ကွက်များ ခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးရေး စစ်ဆေးရေးနှင့်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြချက်များကိုစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လွတ်ကင်းသည့် လုပ်ကွက်မြေနေရာများကို ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဖော် ထုတ်လုပ်ကွက်(အသစ်)အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးပါသည်။

၆။      လုပ်ကိုင်ခွင့်ရလုပ်ကွက်အတွက် (၁)ဧကလျှင် ကျပ်(၁၀)သိန်းနှုန်းဖြင့် အဆိုပြုငွေပေးသွင်းခြင်း၊  လုပ်ကိုင် ခွင့်ရမြေဧရိယာအလိုက် သတ်မှတ်အာမခံစပေါ်ငွေပေးသွင်းခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီးပါက ကျောက် မျက်/ ကျောက်စိမ်း တူးဖော်လုပ်ကိုင်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါသည်။

၇။      ကျောက်မျက်/ကျောက်စိမ်း တူးဖော်လုပ်ကိုင်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို သက်ဆိုင်ရာနယ်တူးဖော်ရေး ဌာနများသို့ သွားရောက်ဆက်သွယ်ပြသပါက ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေးအဖွဲ့ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ လုပ်ကွက် ကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးတိုင်းတာ၍ လုပ်ငန်းရှင်သို့အပ်နှံပေးပါသည်။

 

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေအရ သက်တမ်းကုန်သတ်မှတ်နှင့် သက်တမ်းကုန်ဖော်ထုတ်လုပ်ကွက်များ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။      ရတနာနယ်မြေအသီးသီးရှိ သက်တမ်းကုန်သတ်မှတ်နှင့် သက်တမ်းကုန်ဖော်ထုတ်လုပ်ကွက် များ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းကို ကြေညာချက်များဖြင့် သတင်းစာများတွင် ကြေညာခေါ်ယူပါသည်။  ကြေညာခေါ်ယူထားသည့် လုပ်ကွက်များကို လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တင်ပြလျှောက်ထားလိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလအတွင်း ချိပ်ပိတ်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် အဆိုပြုလျှောက်ထားရပါသည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံး၍ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည့်လုပ်ကွက်များစာရင်းကို မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်တူးဖော်ရေးဌာနများတွင် ကြော်ငြာ သင်ပုန်းကပ်၍ကြော်ငြာပါသည်။

၂။       ကြော်ငြာခေါ်ယူထားသည့် လုပ်ကွက်များကိုသာ အဆိုပြုလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြော်ငြာခေါ်ယူထားသည့်စာရင်းတွင် မပါဝင်သောလုပ်ကွက်များကို အဆိုပြုလျှောက်ထား၍မရပါ။

၃။      ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ကွက်တစ်ကွက်လျှင် အဆိုပြုလွှာတစ်စောင်နှုန်းဖြင့် လျှောက် ထားရပါသည်။ အဆိုပြုလွှာဝယ်ယူရန်အတွက် အောက်ပါအထောက်အထားများကို တင်ပြရပါမည်-

(က)    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(မူရင်း/မိတ္တူ)

(ခ)      ပုံစံ ၆/၂၆ (မူရင်း/မိတ္တူ)

(ဂ)     ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝင်လက်မှ်(မူရင်း/မိတ္တူ)

(ဃ)    လျှောက်ထားလိုသူလုပ်ငန်းရှင်၏ မှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ)

(င)      ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ။

(စ)     ကိုယ်စားလှယ်၏မှတ်ပုံတင်(မိတ္တူ)

(ဆ)    Bank Statement

၄။      အထက်ပါအထောက်အထားများပြသပြီး ကုမ္ပဏီသည် သက်တမ်းရှိကုမ္ပဏီဖြစ်၍ အမည်မည်း စာရင်းတွင်မပါဝင်ပါက လုပ်ကွက်(၁)ကွက်လျှင် လျှောက်လွှာ(၁)စောင်နှုန်းဖြင့် မိမိလျှောက်ထား လိုသော လုပ်ကွက်အရေအတွက်အတိုင်း လျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းရပါမည်။

၅။      အဆိုပြုလျှောက်ထားလိုသော လုပ်ကွက်(၁)ကွက်အတွက် အာမခံစပေါ်ငွေ ကျပ်(၁၀)သိန်းကို ငွေသွင်းချလံ ထုတ်ယူ၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပေးသွင်းရပါမည်။

၆။      အာမခံစပေါ်ငွေများ ပေးသွင်းပြီးပါက ပေးသွင်းထားသည့်ငွေသွင်းချလံကို ပြေစာပြန်လဲရပါမည်။

၇။      လျှောက်လွှာတွင်ပါဝင်သောအချက်အလက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်၍ လျှောက် လွှာနှင့်အတူ Bank Statementကို ပူးတွဲ၍ စာအိတ်အတွင်းထည့်သွင်းပြီး ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ကွက်များ ခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးရေး၊ စစ်ဆေးရေးနှင့်ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီသို့ လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားသူအမည်၊ ကုမ္ပဏီအမည်တို့ ကို စာအိတ်ပေါ်တွင်ရေး၍ စာအိတ်(၂)အိတ်ထပ်၍ထည့်သွင်းပြီး အဆိုပြုလွှာလက်ခံရေးအဖွဲ့သို့ ချိပ်ပိတ်တင်ပြ ရပါမည်။

၈။      တင်ပြသည့် ချိပ်ပိတ်ပြီးစာအိတ်များပေါ်တွင် အဆိုပြုလွှာလက်ခံရေးအဖွဲ့က အာမခံစပေါ် ငွေပေးသွင်းထားသည့်ငွေသွင်းပြေစာအမှတ်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်များကိုရေးသားပြီး မှတ်ပုံတင်စာအုပ် တွင် စာရင်းရေးသွင်းပြီးပါက လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ဒါပုံးများအတွင်း ထည့်သွင်းရပါမည်။

၉။      အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းသည့်ကာလကို ရက်ပေါင်း(၃၀) သတ်မှတ်ပါသည်။

၁၀။    ထိုသို့လုပ်ကွက်များကို စိစစ်ချထားပေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ  မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးကော်မတီက လုပ်ငန်းရှင်များ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်(၃)ဦးကို ဖိတ်ခေါ်၍ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ပါသည်-

(က)    ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး         သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်             ဥက္ကဋ္ဌ

ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

(ခ)      ဒုတိယဝန်ကြီး                          ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန                     အဖွဲ့ဝင်

(ဂ)     ဒုတိယဝန်ကြီး                   အမျိုးသားစီးပွားတိုးတက်ရေးနှင့်              အဖွဲ့ဝင်

စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန

(ဃ)    ဒုတိယဝန်ကြီး                          ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန                     အဖွဲ့ဝင်

(င)      ဒုတိယရှေ့နေချုပ်                            ရှေ့နေချုပ်ရုံး                           အဖွဲ့ဝင်

(စ)     ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်                သစ်တောရေးရာဦးစီးဌာန                   အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)    ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်          ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ             အဖွဲ့ဝင်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

(ဇ)     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                    သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန                  အတွင်းရေးမှူး

၁၁။    လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ နေပြည် တော်တွင် ကြော်ငြာဘုတ်တွင်ကပ်၍ ကြေညာပါသည်။

၁၂။     လုပ်ကွက်လျှောက်ထားသူသည် လုပ်ကွက်(၁)ကွက်လျှင် ကြမ်းခင်းဈေး(၁၀)သိန်း သတ်မှတ် ထားပြီး မည်သည့်လုပ်ကွက်ကို အဆိုပြုငွေမည်မျှဖြင့်လျှောက်ထားသည်ကို လျို့ဝှက်စနစ်ဖြင့် လျှောက် ထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် ကြေညာခြင်းမပြုပါ။  မူလလက်ငုတ်လုပ်ငန်းရှင်က အဆိုပြုငွေ အများဆုံး တင်သွင်းသူ၏ အဆိုပြုငွေအတိုင်း ပေးသွင်းနိုင်မည်ဆိုပါက ၎င်းလက်ငုတ်လုပ်ငန်းရှင်ကို ဦးစားပေး အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးပါသည်။ မူလလက်ငုတ် လုပ်ငန်းရှင်က ထိုသို့ အများဆုံး အဆိုပြုငွေ ကို ပေးသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက အဆိုပြုငွေအများဆုံး ပေးသွင်းသူကိုသာ လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားပေး ပါသည်။ တင်သွင်းသည့်အဆိုပြုငွေဈေးနှုန်း တူညီနေပါက တူညီနေသူများကို ထပ်မံ ယှဉ်ပြိုင်စေပြီး ပိုမိုပေးသွင်းသူကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးပါသည်။

 

၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူလုပ်ကွက်များ လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁။      နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူလုပ်ကွက် လျှောက်ထားလိုသည့် ကုမ္ပဏီ၊ သမဝါယမအသင်းများ သိရှိ နိုင်ရန် ကြေညာချက်ပါအတိုင်း ကုမ္ပဏီ၊ သမဝါယမအသင်းများက      လုပ်ကွက်မြေပုံပူးတွဲ၍ လျှောက်ထား လာပါက သက်ဆိုင်ရာရတနာနယ်မြေအလိုက် လျှောက်ထားလာသည့်မြေနေရာကို သတ်မှတ်ချက် များနှင့်လွတ်ကင်းမှုရှိ/မရှိ၊ အကျိုးတူလုပ်ကွက်ချထားပေးရန် သင့်/မသင့်တို့ကို မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက် မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့က တာဝန်ပေးအပ်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်မိ ရပ်ဖများ ပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစေပါသည်။

၂။       ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတင်ပြချက်ရရှိပါက သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဆောင်၍ ဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး များပါဝင်သောကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ကွက်များ ခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးရေးစစ်ဆေးရေးနှင့် ကြီးကြပ် ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ တင်ပြပါသည်။

၃။      ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ကွက်များ ခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးရေး စစ်ဆေးရေးနှင့်ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီက ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြချက်များကိုစိစစ်၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးကော်မတီသို့ သဘောထားမှတ်ချက်များဖြင့် ဆက်လက် တင်ပြပါသည်။

၄။      မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးကော်မတီက ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လွတ်ကင်းသည့် လုပ်ကွက်မြေနေရာများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီလျှောက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီသို့ နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူ ကျောက်စိမ်း/ကျောက် မျက်တူးဖော်ရန် လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားပေးပါသည်။

၅။      လုပ်ကိုင်ခွင့်ရအကျိုးတူလုပ်ကွက်အတွက် (၁)ဧကလျှင် ကျပ်(၁၀)သိန်းနှုန်းဖြင့် အဆိုပြုငွေပေး သွင်းခြင်း၊  လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမြေဧရိယာအလိုက် သတ်မှတ်အာမခံစပေါ်ငွေပေးသွင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက် ပြီးပါက နှစ်ဘက်သဘောတူ စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုပါ သည်။

၆။      နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် နှစ်ဘက်သဘောတူစာချုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာနယ် တူးဖော်ရေးဌာနများသို့ သွားရောက်ဆက်သွယ်ပြသပါက ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေးအဖွဲ့ဖြင့် လုပ်ကိုင် ခွင့်ရလုပ်ကွက်ကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးတိုင်းတာ၍ လုပ်ငန်းရှင်သို့အပ်နှံပေးပါသည်။

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေအရ၊  လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကွက်များ လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁။      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် လုပ်ကွက် တိုင်းတာသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့သည် ခန္တီးရတနာနယ်မြေအတွင်း သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနက သဘောတူသတ်မှတ်ပေးသည့်ဧရိယာတွင် လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကွက် များအဖြစ် အကွက်ရိုက် သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၂။       စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့သည် အကွက်ရိုက်သတ်မှတ်ထား သောလုပ်ကွက်များကို (၁)နှစ်သက်တမ်း၊ ကြမ်းခင်းစျေးသတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးနိုင်ရေး အတွက် လျှောက်လွှာများ တင်သွင်းနိုင်ကြောင်းကြေညာချက်များအား နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်း၍ ကြေညာခေါ်ယူရမည်။

၃။      လျှောက်လွှာများတင်သွင်းနိုင်သည့်ကာလကို ရက်ပေါင်း(၃၀) သတ်မှတ်ရမည်။

၄။      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့သည် အကွက်ရိုက်သတ်မှတ်ထား သော လုပ်ကွက်များကို လျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၅။      အကွက်ရိုက်သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ကွက်များတွင်  လက်လုပ်လက်စားထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူအား ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရန်အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လုပ်ကွက်စိစစ် ချထားပေးရေးအဖွဲ့သို့ အောက်ဖော်ပြပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လာရောက်လျှောက်ထားစေရမည်-

(က)    လျှောက်ထားသူသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်များနှင့် ကိုက်ညီသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမည်။

(ခ)      ကြော်ငြာခေါ်ယူထားသည့် လုပ်ကွက်များကိုသာ အဆိုပြုလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ကြော်ငြာခေါ်ယူထားသည့်စာရင်းတွင်မပါဝင်သော လုပ်ကွက်များကို အဆိုပြု လျှောက်ထားခြင်းမပြုရ။

(ဂ)     လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် တင်ပြရမည်။

(ဃ)    လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရမည်-

(၁)      လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ)၊ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ။

(၂)      လျှောက်ထားသူအမြဲတမ်းနေထိုင်ရာနယ်မြေရှိ ရဲစခန်း၏ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန် ကြောင်းနှင့် အမှန်တကယ်နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်(မူရင်း)

(င)      လုပ်ကွက်အဆိုပြုလျှောက်ထားသူသည် မှတ်ပုံတင်ကြေး(          )ကျပ်ပေးသွင်းရမည်။

(စ)     လုပ်ကွက်(၁)ကွက်လျှင် လျှောက်လွှာ(၁)စောင်နှုန်းဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။

(ဆ)    လျှောက်ထားသူတစ်ဦးလျှင် လုပ်ကွက်အရေအတွက်(၃)ကွက်သာ လျှောက်ထားရမည်။

(ဇ)     လျှောက်ထားလိုသော လုပ်ကွက်အရေအတွက်အတိုင်း လျှောက်လွှာ(၁)စောင်လျှင်(     )    ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူရမည်။

၆။      လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကွက်လျှောက်ထားသူသည် လျှောက်လွှာတွင်ပါဝင်သော အချက် အလက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်၍ စာအိတ်အတွင်းထည့်သွင်းပြီးစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးသည့် လျှောက်လွှာစိစစ်လက်ခံရေးအဖွဲ့သို့ ချိတ်ပိတ် တင်ပြရမည်။ စာအိတ်ပေါ်တွင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့သို့ လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားသူ၏အမည်၊ လျှောက်ထားသည့် မှော်/ကွက်ရပ်၊ လုပ်ကွက်အမှတ်တို့ကို ရေးသွင်းရမည်။

၇။      လျှောက်လွှာစိစစ်လက်ခံရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ပေးအပ်သူက လျှောက်ထားသူ၏အမည်နှင့် လာ ရောက်လျှောက်ထားသည့်နေ့ရက်၊ အချိန်တို့ကို မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် စာရင်းရေးသွင်းမှတ်တမ်းတင် ရမည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသောမှတ်ပုံတင်အမှတ်စဉ်ကို ချိတ်ပိတ်ထားသောစာအိတ်ပေါ်တွင် ရေးသား ရမည်။

၈။      မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ရေးသွင်းပြီးသည့် စာအိတ်များကို  လျှောက်လွှာစိစစ် လက်ခံ ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံအရာရှိကစစ်ဆေးပြီး ဒေသ/မှော်/လုပ်ကွက်အလိုက်ခွဲခြားထားသည့် တင်ဒါပုံး များအတွင်းသို့ ထည့် သွင်းစေရမည်။

၉။      လျှောက်လွှာများထည့်သွင်းထားသည့် တင်ဒါပုံးများကို သော့များခတ်ထားရမည်။ ၎င်းသော့ များကို ချိတ်ထိုးပြီး လျှောက်လွှာစိစစ်လက်ခံရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူထံတွင် အပ်နှံထားရမည်။

၁၀။    အဆိုပြုလုပ်ကွက်လျှောက်လွှာများထည့်သွင်းထားသည့်တင်ဒါပုံးများကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီး လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ဖွင့်​ဖောက်စစ်ဆေး၍ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ သတ်မှတ်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်၍ လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားပေး ရမည်။

၁၁။    အဆိုပြုလုပ်ကွက်လျှောက်လွှာများထည့်သွင်းထားသည့်တင်ဒါပုံးများကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီး လုပ်ကွက်စိစစ်ချထားပေးရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ဖွင့်​ဖောက်စစ်ဆေးရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာ မှုရှိစေရေးအတွက် Third Party(တတိယအဖွဲ့)ကိုဖိတ်ခေါ်၍ ကြည့်ရှု၊ စစ်ဆေး၊ ကြပ်မတ်စေရမည်။

၁၂။     Third Party(တတိယအဖွဲ့) ကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစီအစဉ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။

၁၃။    လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးသည့် လုပ်ကွက်များနှင့်ယှဉ်တွဲ၍ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူလုပ်ငန်းရှင်များ အမည် စာရင်းကို ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင်ကပ်၍ ကြေညာပေးရမည်။

၁၄။    လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးသောလုပ်ကွက်များအတွက် ပေးသွင်းရမည့်အဆိုပြုငွေကို (၁)လ အတွင်း ပေးသွင်းရန်နှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကတ်ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း လာရောက်ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရလုပ်ငန်း ရှင်များသို့ အကြောင်းကြားရမည်။ (ပေးသွင်းရမည့်အဆိုပြုငွေကို (၁)လအတွင်း ပေးသွင်းခြင်း မရှိပါက လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးသည့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရမည်။)

၁၅။    လုပ်ငန်းရှင်က သတ်မှတ်အဆိုပြုငွေပေးသွင်းပြီးပါက ကျောက်မျက်ရတနာထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ် ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရမည်။

၁၆။    ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူလုပ်ငန်းရှင်သည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရလုပ်ကွက်ကို တစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။

၁၇။    ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုမိန့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရေးအတွက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်းမပြုဘဲ ခွင့်ပြုမိန့်အသစ်သာလျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။

၁၈။    သက်တမ်းမကုန်မီ ရက်ပေါင်း(၆၀)ကြိုတင်၍ ခွင့်ပြုမိန့်အသစ်ကို လျှောက်ထားရမည်။

 

ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်များလျှောက်ထားရာတွင် လွတ်ကင်းရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ

(က)         လယ်မြေ။

(ခ)          ဘေးမဲ့တော၊ ကာကွယ်တောများ။

(ဂ)          ကျေးရွာ။

(ဃ)         သာသနာ့နယ်မြေ။

(င)          စေတီဘုရား၊ ကျောင်းနှင့် သာသနိကအဆောက်အဦးများ။

(စ)          မြို့စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်။

(ဆ)         ကျေးရွာချင်းဆက်/လမ်းနှင့်အများသုံးလမ်းမကြီးများ။

(ဇ)          ရေဦးရေထွက်များ၊ အများသုံးရေကန်ကြီးများ။

(စျ)          သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်သောမြေနေရာများ။

(ည)         စီမံကိန်းနယ်မြေ၊ ဧရိယာများ။

(ဋ)          လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားပြီးသောလုပ်ကွက်များ။

Loading