၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ (၅၆) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲတွင် တင်ပြရောင်းချမည့် ကျောက်မျက်တွဲများ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင် တင်ပြရောင်းချမည့် ကျောက်မျက်တွဲဓာတ်ပုံများ