လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

စီမံရေးရာဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

 • ဝန်ထမ်းနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များတွင် ရှောင်တခင်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ မီးဖွားခွင့်၊ နာမကျန်းခွင့်၊ ဆေးခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်တို့ကို သတ်မှတ်ပြဌာန်း ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအတိုင်း ဝန်ထမ်းအဆင့်အတန်းအားလုံး ခံစားခွင့်ရရှိရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းများ၏အငြိမ်းစားပင်စင်ခံစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားပင်စင်၊ လုပ်သက်ပြည့် ပင်စင် ခံစားခွင့်ပြုရန် တင်ပြလျှောက်ထား လာခြင်း ကိစ္စရပ်များကို ပင်စင်ဥပဒေနှင့်အညီရုံးမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းများ၏ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတမြင့်မားစေရန် စွမ်းရည်ထက်မြက်သောဝန်ထမ်းများလေ့ကျင့်  ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့်အနေဖြင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပသင်တန်းများတက်ရောက်စေခြင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များမှ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများသို့ စေလွတ်တက်ရောက်စေခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းအင်အားကို ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နှင့်အညီ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေရေး ခွင့်ပြု၊ ခန့်ပြီး၊ လစ်လပ်ဦးရေစသည်တို့အား UpDate ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းများတာဝန်ဖြင့်ခရီးထွက်ခွါရာတွင် လိုအပ်သော အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ခရီးသွားလာခွင့်အမိန့် Movement Order ထုတ်ပေးခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းအသစ်များ  ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ သွတ်သွင်းခန့်ထားနိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းများနေထိုင်သည့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ၏ သန့်ရှင်းရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အုပ်ချုပ်မှုရေမီတာသုံးစွဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲခြင်းနှင့် အိမ်ရာစည်းကမ်းညွှန်ကြားချက်များကို အခါအားလျှော်စွာထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတိုက်ခန်းများတွင် နေရာချထားရေးကော်မတီအဖွဲဖြင့် စိစစ်နေရာချထားပေးခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းများ၏လစာနှင့်စရိတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ နှစ်တိုးခံစားခွင့်ပြုခြင်း၊ အသက်အာမခံ ထားရှိခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းများ၏ သား/သမီးများအား ပညာရည်ချွန်ဆုချီးမြှင့်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပညာသင်နှစ်များအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချက်အလက်များ (Government Personal Management Systems ) (GPMS) ပြုစုထားရှိခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းများ နှုတ်ထွက် / ထုတ်ပစ်/ရပ်စဲခြင်း ကိစ္စရပ်များအတွက် အထက်ဌာနသို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ၏ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • မော်တော်ယာဉ်နှင့် စက်ကရိယာပစ္စည်းများ လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းမွမ်းမံခြင်း၊အသစ်မှာယူရန်တွက်ချက်တင်ပြခြင်း၊ စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ စီမံခန့်ခွဲ၍ တာဝန်မှူးကြီးတာဝန်မှူး၊ ဂိတ်လုံခြုံရေးတာဝန်များ အမိန့်ထုတ်ပြန်၍ ထမ်းဆောင်စေခြင်း။

 • တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သုံး ယမ်းဘီလူးနှင့် ဆက်စပ်သုံးပစ္စည်းများမှာယူရေး/ ငွေပေးချေရေး ထုတ်ယူသယ်ဆောင်ရေး / သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 • ဆက်သွယ်ရေးတယ်လီဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။ (FAX,ADSL) တပ်ဆင်ခြင်း / လိပ်စာပြောင်းခြင်း။

 • ဝန်ထမ်းများအတွက် နေပြည်တော် ပုဗ္ပသီရိမြို့သစ်တွင် မြေကွက်နေရာရရှိရေး တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

 • ကွန်ပျူတာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များမှာယူခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း။

 • ဌာနဆိုင်ရာ ငွေပေးချေရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။(လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခ/တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခ/ရေဖိုးရေခပေးသွင်းခြင်း)

 • စိုက်ပျိုးရေး/သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ။

 • မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း / စည်းကမ်းညွှန်ကြားချက် တည်မြဲအမိန့်များထုတ်ပြန်ခြင်း။

 • တည်မြဲအမိန့်၊ မီးဘေးစီမံချက်၊ လုံခြုံရေးစီမံချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ကာကွယ် တားဆီးရေးစီမံချက်များ ရေးသားပြုစုတင်ပြခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပါသည်။