ပြပွဲမှတ်ပုံတင်ရန်

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ကျောက်မျက်ရတနာများ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ရောင်းချပွဲ တက်ရောက်ရန်အတွက် Onlineတွင် မှတ်ပုံတင်ရန်

Myanmar Registration Form Download ရယူရန်

Myanmar Visitor Registration Form (Normal)


Myanmar Visitor Registration Form (Permanent)


Media Registration Form (Myanmar)