ပြပွဲမှတ်ပုံတင်ရန်

ရတနာပြပွဲတက်ရောက်မည့် ပြည်တွင်းကျောက်စိမ်း၊ကျောက်မျက် ရတနာကုန်သည်များ ရတနာပြပွဲ တက်ရောက်ရန် အတွက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

  • သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီ/အသင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပုံစံ(၆/၂၆) မိတ္တူ/လိုင်စင်(မိတ္တူ)၊ (မူရင်းများပူးတွဲတင်ပြရမည်။)
  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ)၊ (မူရင်းပူးတွဲတင်ပြရမည်။)
  • တစ်လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော ရောင်စုံလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ (ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိပါက လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။)
  • ပြပွဲဝင်ခွင့်အတွက်ပေးသွင်းခဲ့သည့် ဘဏ်ငွေသွင်းချလံ (မူရင်း)၊
  • မြန်မာ့ကွန်ပြူတာကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော ကုမ္ပဏီ/အသင်းတို့မှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ လိုင်စင်ရရှိသူများ၏ စာရင်းနှင့် ကွဲလွဲမှုရှိပါက မူရင်းအထောက်အထားဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရမည်၊
  • ပြပွဲဗဟိုကော်မတီ၏စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ၍ ရတနာပြပွဲတက်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းခံရသူများကို တက်ရောက်ခွင့်မပြုပါ၊
  • ဝင်ခွင့်ကတ်ပြုလုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်အလက်များ ကိုက်ညီမှန်ကန်မှုမရှိ၍ ကြန့်ကြာမှုဖြစ်ပေါ်ပါက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ကျောက်မျက်ရတနာများ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ရောင်းချပွဲ တက်ရောက်ရန်အတွက် Onlineတွင် မှတ်ပုံတင်ရန်

Myanmar Registration Form Download ရယူရန်

Myanmar Visitor Registration Form (Normal)


Myanmar Visitor Registration Form (Permanent)


Media Registration Form (Myanmar)