ကျောက်မျက်ရတနာမူဝါဒ (Gemstone Policy) ရေးဆွဲနိုင် ရေးအတွက် ကျောက်မျက်ရတနာကဏ္ဍ အထောက်အကူပြု ရေးကော်မတီ (Supporting Committee) အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့မှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

. . .