ကျောက်မျက်ရတနာမူဝါဒ (Gemstone Policy) ရေးဆွဲ နိုင်ရေးအတွက် ကျောက်မျက်ရတနာကဏ္ဍအထောက်အကူ ပြုရေးကော်မတီ (Supporting Committee) အစည်း အဝေးကျင်းပခဲ့မှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

. . .