အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

(၃၁.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်များအတွက် သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအား ပယ်ဖျက်ပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း