ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာ ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူထားသူများ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်

ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူထားသူများအနေဖြင့် ၁-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချရမှုနှင့် အခွန်အခ ပေးဆောင်ထားရှိမှုအား အောက်ပါဇယားတွင်ဖြည့်စွက်၍ မိမိတို့လိုင်စင်ကတ်ထုတ်ယူသည့် ရုံးဌာနများသို့ (၆)လလျှင်တစ်ကြိမ် (မပျက်မကွက်)ပေးပို့သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။