ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများက ဘာကြောင့် AML/CFT လုပ်ငန်းများကို သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်တာလဲ?

. . .