သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့သည့် လိုင်စင်များအား ပယ်ဖျက် ပိတ်သိမ်းပြီးကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း

. . .