အရောင်းအဝယ်ပျက် ကျောက်စိမ်းအတွဲများ ပြန်လည်ထုတ် ယူရန်ကိစ္စ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ကျောက်မျက်ရတနာများ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ရောင်းချပွဲတွင် ရောင်းချရပြီး သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးချေခြင်းမရှိသော အရောင်းအဝယ်ပျက် ကျောက်စိမ်းတွဲများကို (၁၇.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၈.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွင်း ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်၍ အမြန် (အမြန်) ထုတ်ယူကြပါရန်။

ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကော်မတီ