ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာ ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်နှင့် ရုပ်တုရုပ်ထွင်းများပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်နှင့် ကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်း / အချောများ ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့် လျှောက်လွှာ တင်သွင်းရန် ကြေညာချက် ( ၁ /၂၀၂၀ )

. . .